కొంతసేపు ఆ మహాద్భుతాన్ని ఆస్వాదిస్తా

తేనె కొలనులో పడితే తియ్యటి అనుభూతి కలిగినా ఈదగలరా ఎవరైనా? సఖీ నీ చిక్కటి ప్రేమలోనూ ఎనలేని తియ్యదనం ఉంది కానీ ఈదడం మాని మునగడం నేర్చుకుంటున్నాను, తెలిసి కూడా ఈది తల్లడిల్లేకంటే మునిగిపోయి ప్రాణం ఉన్న కొంతసేపు ఆ మహాద్భుతాన్ని ఆస్వాదిస్తాను..

Can anyone swim in a pool of honey, even if it feels sweet? My dear, your love is thick with infinite sweetness. So I've stopped swimming and am learning to sink. Knowing that I will sink, I choose to embrace the greatness for a while instead of struggling..


💜💜

కన్నీటి కొలనౌతుందో లేక కలువల కొలనౌతుందో

ప్రియతమా నీ పరిచయంతో ప్రతి నిదురలో నా కలలు మేఘాలై వర్షం కురిపిస్తూనే ఉన్నాయి, ఇదివరకు ఉన్న కలలన్నీ ఆ తీవ్రత తాళలేక కనులు దాటి వెళ్లిపోయాయి, నిండిన నా కనుల కొలను కన్నీటి కొలనౌతుందో లేక కలువల కొలనౌతుందో నీకే వదిలేస్తున్నా, కలలు మట్టుకే నా సొంతం అని భావిస్తూ...

Beloved, with your touch, my dreams rain like clouds in every sleep. All the dreams I have gathered thus far have slipped beyond my grasp, unable to withstand the rainfall. I leave it to you to decide whether the pool forming in my eyes will be filled with tears or lotuses, bearing in mind that I possess the dreams, but not you...

💜💜

నీ ప్రేమ రవ్వంత చాలు

ఎంత బంగారమున్నా తేనెటీగ వాలదు, తేనె ఒక చుక్క చాలు అది వాలడానికి, నా చుట్టూ ఎంత మంది ఉంటే నాకెందుకు, రవ్వంత అయినా సరే నీ ప్రేమ చాలు..

Regardless of the abundance of gold, the bee will not surrender to its allure. It only takes a mere drop of honey to attract it. Similarly, no matter how many are with me, it holds no significance. A single glimpse of your grace is enough...

💜💜

నాలో నీ ప్రేమ

నీటిలోకి రాయి వేస్తే తరంగాలు వచ్చినట్టు, ఆకాశం వైపు వేస్తే తరంగాలు ఏమో కానీ అసలు అంత దూరం విసరలేము, కానీ ఓ ఆకాశమా! నీ ప్రతిబింబం నీటిపై పడాల్సిందే, ఆ నీటి తరంగాలకు నువ్వు మెదలాల్సిందే, నువ్వు రంగు మారినా నీ రూపాన్ని మారుస్తున్నా తప్పించుకోవడం అసాధ్యం. ఓ సఖి! నా మదిలోని నీ ప్రేమా అంతే, నువ్వెంత దూరంగా ఉన్నా సరే నా అంతరంగంపై నీ ప్రేమ పడకుండా దాచలేవు దాగలేవు నాతో పాటు నువ్వు ఆడకుండా ఉండలేవు...

If you throw a stone in the water, it ripples, if you throw it towards the sky, forget about ripples you cannot throw it that far, but oh sky! Your reflection must fall on the water, you must obey the waves of the water, even if you change color or change your form, it is impossible to escape. My dear, your love in my heart is the same, even if you are far away, you cannot hide your love from my innermost being and cannot stop yourself when my feelings ripples...

💜💜

కరగని అందం

నీ అందాన్ని మోసి తీసుకురావాలని వాలే ప్రతి చినుకుకు పని ఇచ్చాను, మబ్బులు కరిగిపోయాయి,
సంద్రం నుంచి ఆకాశం నీటిని అప్పు తీసుకుని కురిపించింది,
సంద్రం మాయమైంది,
ఎంత మోసినా తరగనిది నీ అందం అని తెలిసి ప్రయత్నాన్ని విరమించుకున్నా, అక్షరాలతో నా వరకు వచ్చిన అందాన్ని నింపుతున్నా..

I entrusted every rain drop to carry your beauty; the clouds melted away.
The sky borrowed drops from the oceans and poured it,
The oceans vanished,
Knowing that your beauty is inexhaustible.
No matter how much I carry it, I gave up the effort,
Instead, I am reforming the beauty that came to me with letters...

💜💜

కన్నీటి మధ్య నుంచి

చినుకుల మధ్యనుంచి వెన్నెలను చూసుకోవడం అలవరుచుకుంటున్నాను,
ఎందుకంటే నా కన్నీటి మధ్య నుంచి నిను చూడాలి కదా...

I am getting used to looking at the moon through the raindrops because I must see you through my tears..

💜💔💜

మనోధైర్యం

తనను ఆపే మేఘాన్ని కూడా అందంగా మార్చగలదు దాటగలదు సంధ్యా రాగం, నిన్ను ఆపే ప్రతి అడ్డంకిని తీర్చిదిద్దగలదు తొలచగలదు నీ మనోధైర్యం...

Twilight can beautify and cross the cloud that stops it; similarly, you can change and overcome anyone who tries to hinder you with your bravery.

సుతి మెత్తని అడుగులు

వేకువ కిరణాల తాకిడికి నేలపై దుమ్ము లేస్తుందేమో,
కానీ నీ అడుగుల చుట్టూ తిరిగే నా కళ్ళకు ఎప్పుడు దుమ్ము అంటలేదు,
అంత మెత్తగా అడుగు మోపుతావు నీ భారాన్ని గాలి భరిస్తోందా,
లేక నీ అడుగును వదిలి దూరంగా పోవడానికి ఆ ధూళికి ఇష్టం లేదా,
ఓ వయ్యారి ఇంత సున్నితమైన నీ పాదానికి నేను సేవ చేసుకోనా,
ఆ భారాన్ని నేను భరించనా ...

Dust may rise from the ground due to the impact of the morning rays,
But my eyes, wandering around your feet, never catch the dust.
You tread so softly; does the wind bear your burden,
Or does the dust not want to leave your foot and go away?
O beautiful, may I serve your tender feet,
I want to bear that burden...

💜💜

నిజం కల

ఇలలో నిజం కూరుకుంది, కలలో చిగురించాయి దాని చివురులు,
ప్రేమ పోసి నిజాన్ని పెంచి పోషిస్తుంటే,
వాటి పూలు కలలో పూచాయి,
కనులతో చూడగలుగుతున్నానే తప్ప,
చేతులతో అందుకోలేకున్నా...

I sowed truth in reality; its ends sprouted in dreams.
Love was used to nurture the truth.
Its flowers bloomed in dreams.
I am able to see with my eyes,
but I can't touch with my hands...

💜💜

వెలుగు పంచడం నీ గుణం

ఓ వెన్నల నీ వెలుగు ముళ్లపై పడుతుంది పూలపైనా పడుతుంది, ముళ్లపై పడటం నీ నేరం కాదు, పూలపైన పడటం నీ స్వార్దం కాదు, వెలుగు పంచడం నీ గుణం....

Oh, moon, your light falls upon the thorns and the flowers. It is not your fault to fall upon the thorns, nor is it your pride to fall upon the flowers. It is your quality to spread the light..

మరక అంటదు జాబిలికి

జాబిలి వెలుగు నేలనంటినా నేలపై దుమ్ము జాబిలిని అంటలేదు...

The moonlight touches the ground, but the dust on the ground cannot stain the moon...

💜💜

తెలుగు பேசும்

అచ్చ తెలుగు పారిజాతం,
வகை வகையான மொழிகள் பேசும்..

💜❤️

నేను

రాక్షస అలలతో పోరాడే ఓడను,
చిన్నపాటి తరంగాలపై హాయిగా తేలియాడగల ఎండుటాకును,
గురి లేని గాలిని నేను అంతటా వ్యాపిస్తూ ఉంటాను..

I am a ship that battles monstrous waves, and a dry leaf that joyfully floats on gentle waves, I am the wind without a target, spreading out everywhere..

💜💜

మునకకు మునకే పరిష్కారం

మునకకు మునకే పరిష్కారం,
బాధలో మునిగినప్పుడు మళ్ళీ తనలో ముంచి కాపాడేది కన్నీరు కాదా...


When we are drowned in suffering, tears help by drowning us further...

💜💜

నా లోకానికి వేకువ అదే కదా

దుప్పట్లో దూరి చీకటిలో మూలుగుతున్న నాకు గాలికి కాస్త దుప్పటి తొలగి వెలుగు తగిలితేనే వేకువో వెన్నలో తెలిసిపోతుంది,
ఆ తొంగి చూసే పూల సిగ్గు రాగంలా సాగుతుంటే వినిపించదా కనిపించదా నా లోకానికి వేకువ అదే కదా ...

Squeezing the blanket and moaning in the dark, 
If the wind lifts the blanket slightly and the light touches me, 
I will know whether it is the morning rays or the moonlight. 
If the fragrance of the hanging flowers drifts like a melody, 
how can I miss hearing it? 
It is the dawn and dusk of my world...

💜💜

మల్లెల సోయగం

నల్లని ఝరుల ప్రవాహంలో తెల్లని నురగ నీ మల్లెల సోయగం...

Like white foam in a black waterfall, your Jasmine-adorned hair radiates enchanting beauty...

💜💜

ఊడిపడ్డ పిడుగు

ఊడిపడ్డ పిడుగు ఉరిమే చూపులతో కాకుండా ఊసులతో తాకితే నీలా ఉంటుంది,
నీది ఎదురు చూడని పరిచయం ఎదను తాకే అనుభవం,
కలవు కావని ఎంత చెప్పినా కలగట్లేదు నమ్మకం...

You are a thunderbolt struck with pleasant words instead of a fiery gaze. Your introduction is unexpected and a heart-touching experience. However much I convince myself, I still can't believe that you are real.

💜💜

ఆవగింజ బరువుకు కొండలు పిండికాని

రతనాలు రాలని ,
ముత్యాలు కురవని,
నేలనే నింగికేగి వీడుకోలు పలకని,
ఆవగింజ బరువుకు కొండలు పిండికాని,
పసుపు సూరీడు పండులా మారని ,
ఇన్ని అసాధ్యాలు సుసాధ్యమైతే ,
మన బంధము తెగిపోని.... 

Let the gems fall,
let the pearls rain,
let the land fly to the sky and bid farewell,
let the mountains crush under the weight of a mustard seed,
let the yellow sun turn into a fruit,
if so many miracles are possible,
let our bond also break..

💜💜

ఇమిడిపోయిందే మరి

ఒక ఇసుక రేణువులో మహా సంద్రం ఇముడుతుందా?, అవును భావాలతో ఎగసిపడే నా మహాంతరంగం నీ రవ్వంత ప్రేమలో ఇమిడిపోయిందే మరి...

Does the vast ocean dwell within a grain of sand?
Indeed, it does, when my profound wavering emotions find solace
Within the confines of your tender heart...

💜💜

తియ్యని గాయం

పసిదాని గోటికి తెలియదు అది కలిగించే గాయం,
నాకూ అరవడం రాదు అది కలిగించినా తియ్యని గాయం...

Babies' nails don't know that they can hurt,
I also don't know how to shout for that sweet pain and their sign...

💜💜