Monday, July 16, 2018

మార్పు ఉండదు

మిగిలిన జీవితాన్ని పగిలిన మనసుతోటే చూస్తే గతమే మళ్ళీ మొదలౌతుంది తప్ప మార్పు ఉండదు..

Wednesday, July 11, 2018

కనులు మూసి అనుభవించాలి

ఆకాశం నల్ల చీర కట్టే అందాన్ని కళ్ళు తెరిచి చూడలేము కనులు మూసి అనుభవించాలి...

Tuesday, July 10, 2018

నడుమ నలిగే మనసు తెలియకనే ఏడవసాగింది

ఎంతో సంతోషం కలిగినప్పుడు రాలేదు కన్నీళ్లు...
బాధ పడినప్పుడు తడవలేదు కనులు...
కానీ నిను వీడి నాకు నేను దగ్గర అవుతుంటే...
అది సంతోషమో లేక బాధనో తెలియక తడబడుతు...
కనుపాపకు దగ్గరౌతున్న సంతోషంలో కనురెప్ప వాలుతుంటే...
వెలుగు లేదిక నాకు అంటూ కనుపాప బాధపడుతుంటే...
నడుమ నలిగే మనసు తెలియకనే ఏడవసాగింది...