మల్లె తీగకు బొగ్గు ముక్క పూస్తుందా


మల్లె తీగకు బొగ్గు ముక్క పూస్తుందా, నల్ల ముసుగు వేస్తే మనసు దెయ్యమైపోతుందా, నీ చక్కని హృదయాన్ని దాచే కఠినమైన మాట కూడా వాటి తీరే...

Can something as dark as charcoal sprout from a jasmine vine? Does love turn sinister when it wears a black mask? Even the determination you display to hide your beautiful heart resembles these contrasts...

💜🫶💜

No comments:

నీపై కోపము

రగిలే అగ్నిపర్వతాన్ని ఎదిరించాలనే నీటి చుక్క చేసే ప్రయత్నం ఎంతో, మంచుకొండను కరిగించాలనే అగ్గి పుల్ల లోని ఆవేశం ఎంతో, నీపై ఉన్న నా కోపము అంత...