Tuesday, June 8, 2021

మంచుకొండ బగ్గుమంటే

మంచుకొండ ఒక్కసారిగా బగ్గుమంటే,
మల్లె తీగ మొగలిరేకైపోతే,
ఊరుకున్న గుండెలో గుబులు పుట్టదా,
ఏమి లేని మనసులో ప్రేమ కలగదా..

No comments: